4 Kvarnen 6 Gruppbild från gamla sågen, Solström, Emil Skärberg, Anders Sandström och Göran Karlsson, 1920-talet 8 Skolkort, nr 6 Ida Jansson, 1912 9 Skolklass, 1923-1924 10 Personal vid stickfabriken skolkök Karlholms skola, 1937 11 Gruppkort 16 Småskolan, 1921 19 Positivhalare, ca 1925-1935 32 Demonstration för ATP i Karlholm, 1958 35 Mässen där alla åt, 1928 36 Vy över Sälsjön, 1938 41 Timmer i Karlholmsfjärden 46 Grupp i vita magasinet 48 Fabriken från sjön, 1940-talet 50 Tvättstugan vid Sörgatan, moster Holm med sina änder, 1930 51 Två spelare från Skutskär, 1932 52 Hamnpost till sågverket, 1928 53 Vy från Storå bron, 1930-32 55 Karlholms gubblag, 1930 56 Västerbäcksbron där fabriken ligger, 1927
 • 4 Kvarnen
 • 6 Gruppbild från gamla sågen, Solström, Emil Skärberg, Anders Sandström och Göran Karlsson, 1920-talet
 • 8 Skolkort, nr 6 Ida Jansson, 1912
 • 9 Skolklass, 1923-1924
 • 10 Personal vid stickfabriken skolkök Karlholms skola, 1937
 • 11 Gruppkort
 • 16 Småskolan, 1921
 • 19 Positivhalare, ca 1925-1935
 • 32 Demonstration för ATP i Karlholm, 1958
 • 35 Mässen där alla åt, 1928
 • 36 Vy över Sälsjön, 1938
 • 41 Timmer i Karlholmsfjärden
 • 46 Grupp i vita magasinet
 • 48 Fabriken från sjön, 1940-talet
 • 50 Tvättstugan vid Sörgatan, moster Holm med sina änder, 1930
 • 51 Två spelare från Skutskär, 1932
 • 52 Hamnpost till sågverket, 1928
 • 53 Vy från Storå bron, 1930-32
 • 55 Karlholms gubblag, 1930
 • 56 Västerbäcksbron där fabriken ligger, 1927
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2017   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013