21 Fridsjö och Holmgren i Västland 1951 22 En pris snus efter avslutat arbete 23 John Solström, Nils Brask, Oskar Dahl och Verner Nygren diskuterar om bygge 1955 24 Invigning av husen på Karlitplan 1955 25 Riksdagsman John Lundberg blir simborgare 1957 26 Uno Knutsson, Karl Larsson, Karl Andersson och Edvin Levén 1959 27 Veteraner från Karlholms skyttegille 1960 28 Gustav Hillstedt, Willhem Karlberg, Herman Hillstedt och Bror Linde 29 Viktor Emanuel Karlsson 1960 30 Valfrid Leander och Jakob Leander 1960 31 August Andersson i Gårdsvallen 32 Joel Jansson, Sven Holmström och Gösta Hellström 33 Nils Brask, Verner Nygren och Lennart Sundberg 34 Agne Söderberg konstnär 35 Julius Gillström, Nils Karlsson och Ola Ehn 36 Invigning av Wesslandia 1969, Ellen Brygge i kockmössa 37 Gerda Englund 38 Iris Wiberg och Kerstin Skoglund 39 Birger Jansson, Bertil Lundeberg och Lennart Sundberg. Avslutningsfest för Västlands kommun 1973 40 Sista kommunalfullmäktige i Västlands kommun 1973
 • 21 Fridsjö och Holmgren i Västland 1951
 • 22 En pris snus efter avslutat arbete
 • 23 John Solström, Nils Brask, Oskar Dahl och Verner Nygren diskuterar om bygge 1955
 • 24 Invigning av husen på Karlitplan 1955
 • 25 Riksdagsman John Lundberg blir simborgare 1957
 • 26 Uno Knutsson, Karl Larsson, Karl Andersson och Edvin Levén 1959
 • 27 Veteraner från Karlholms skyttegille 1960
 • 28 Gustav Hillstedt, Willhem Karlberg, Herman Hillstedt och Bror Linde
 • 29 Viktor Emanuel Karlsson 1960
 • 30 Valfrid Leander och Jakob Leander 1960
 • 31 August Andersson i Gårdsvallen
 • 32 Joel Jansson, Sven Holmström och Gösta Hellström
 • 33 Nils Brask, Verner Nygren och Lennart Sundberg
 • 34 Agne Söderberg konstnär
 • 35 Julius Gillström, Nils Karlsson och Ola Ehn
 • 36 Invigning av Wesslandia 1969, Ellen Brygge i kockmössa
 • 37 Gerda Englund
 • 38 Iris Wiberg och Kerstin Skoglund
 • 39 Birger Jansson, Bertil Lundeberg och Lennart Sundberg. Avslutningsfest för Västlands kommun 1973
 • 40 Sista kommunalfullmäktige i Västlands kommun 1973
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013