1 Vita Magasinet 2 Tre män som flottar timmer 3 Tre herrar 4 Sågen i Karlholm 5 Smedjan 6 Skräddare Bernhard Wiberg 7 Sista bogserbåten GRETA i Karlholm 8 Reningsverk, vatten som kommer från dammen 9 När skjutbanan började byggas, Fransman och Abbdon Hillberg 10 Nedanför Bruksgatan skidspår 11 Man med en säck mjöl 12 Lennart Backman, Henry Westergren, Åke o Erik Leander, Roland Wikström 13 Lastbåt, liggande mellan Hunnsaren och Per Göran, pråm med virke från sågen 14 Klockstapeln 15 Klockstapeln och hus Norrgatan 16 Klockstapeln Karlholm 17 Karlholms kyrka 1946 18 Karlholms herrgård 19 Janne Jagare och Petter Martinell
 • 1 Vita Magasinet
 • 2 Tre män som flottar timmer
 • 3 Tre herrar
 • 4 Sågen i Karlholm
 • 5 Smedjan
 • 6 Skräddare Bernhard Wiberg
 • 7 Sista bogserbåten GRETA i Karlholm
 • 8 Reningsverk, vatten som kommer från dammen
 • 9 När skjutbanan började byggas, Fransman och Abbdon Hillberg
 • 10 Nedanför Bruksgatan skidspår
 • 11 Man med en säck mjöl
 • 12 Lennart Backman, Henry Westergren, Åke o Erik Leander, Roland Wikström
 • 13 Lastbåt, liggande mellan Hunnsaren och Per Göran, pråm med virke från sågen
 • 14 Klockstapeln
 • 15 Klockstapeln och hus Norrgatan
 • 16 Klockstapeln Karlholm
 • 17 Karlholms kyrka 1946
 • 18 Karlholms herrgård
 • 19 Janne Jagare och Petter Martinell
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013