18 Metodistförsamlingens kyrka år 1907 - nu riven 19 Klockstapeln med smedsbostäderna i bakgrunden 20 Vita magasinet – en gång i tiden fyllt av förnödenheter, numera fullt av aktiviteter. Ägs av Västlands församling 21 Bakom grönskan skymtar herrgården 22 Herrgården – utan löv på träden 23 Byggnader vid dammen 24 Holmsångers säteri – sålde mark till Charles De Geer på 1720-talet 25 Finnerånger – bidrog också med mark till det nya bruket Karlholm 27 Nya egnahemsområdet från 1940-talet 28 I slutet av 1940-talet byggdes pensionärshem som revs på 1980-talet 29 Flerfamiljshuset Danmark från förra sekelskiftet 30 Gårdsfest vid Danmark 1904 31 Ryssland-rivet liksom Tyskland och Finland. Kvar av de efter grannländerna döpta husen är Danmark och Norge 32 Stuga i samma utförande som smedsbostäderna 33 Sandby fäbod 34 Timrad sjöbod i Snatrabodarna år 1900
 • 18 Metodistförsamlingens kyrka år 1907 - nu riven
 • 19 Klockstapeln med smedsbostäderna i bakgrunden
 • 20 Vita magasinet – en gång i tiden fyllt av förnödenheter, numera fullt av aktiviteter. Ägs av Västlands församling
 • 21 Bakom grönskan skymtar herrgården
 • 22 Herrgården – utan löv på träden
 • 23 Byggnader vid dammen
 • 24 Holmsångers säteri – sålde mark till Charles De Geer på 1720-talet
 • 25 Finnerånger – bidrog också med mark till det nya bruket Karlholm
 • 27 Nya egnahemsområdet från 1940-talet
 • 28 I slutet av 1940-talet byggdes pensionärshem som revs på 1980-talet
 • 29 Flerfamiljshuset Danmark från förra sekelskiftet
 • 30 Gårdsfest vid Danmark 1904
 • 31 Ryssland-rivet liksom Tyskland och Finland. Kvar av de efter grannländerna döpta husen är Danmark och Norge
 • 32 Stuga i samma utförande som smedsbostäderna
 • 33 Sandby fäbod
 • 34 Timrad sjöbod i Snatrabodarna år 1900
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013