20 Paus på bygget 21 Fabriksbyggnaden 1938 22 Timmerupptagning vid Karlitfabriken 23 Tre män och mycket timmer 24 Kerattbanan vid Karlitfabriken 25 Vid Kerattbanan 26 Timmermätare Carl Falk 27 En mosa läggs upp 28 Mosan kopplas 29 Fabriksbrandkåren framför brandstationen 32 Karlholmsbrödet bakas. Gerda Englund 33 Iris Wiberg och Kerstin Skoglund i bagarstugan 34 Konstnär Agne Söderberg 35 95-årige urmakare Jakob Leander i Sandby med sonen Valfrid 36 Brobygge diskuteras 1955 av John Solström, Nils Brask, Oskar Dahl och Verner Nygren 37 Kyrkoherde Holmström med spelmännen Joel Jansson och Gösta Hellström 1963 38 Lantbrevbärare Sigfrid Andersson 39 Personalen presenteras vid invigningen av Wesslandia 1969
 • 20 Paus på bygget
 • 21 Fabriksbyggnaden 1938
 • 22 Timmerupptagning vid Karlitfabriken
 • 23 Tre män och mycket timmer
 • 24 Kerattbanan vid Karlitfabriken
 • 25 Vid Kerattbanan
 • 26 Timmermätare Carl Falk
 • 27 En mosa läggs upp
 • 28 Mosan kopplas
 • 29 Fabriksbrandkåren framför brandstationen
 • 32 Karlholmsbrödet bakas. Gerda Englund
 • 33 Iris Wiberg och Kerstin Skoglund i bagarstugan
 • 34 Konstnär Agne Söderberg
 • 35 95-årige urmakare Jakob Leander i Sandby med sonen Valfrid
 • 36 Brobygge diskuteras 1955 av John Solström, Nils Brask, Oskar Dahl och Verner Nygren
 • 37 Kyrkoherde Holmström med spelmännen Joel Jansson och Gösta Hellström 1963
 • 38 Lantbrevbärare Sigfrid Andersson
 • 39 Personalen presenteras vid invigningen av Wesslandia 1969
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013