© Idé- och
    utvecklingsgruppen,
    Karlholm 2009-2020

Idé- och design: Janne Forsblom, Sandby 2009
Välkommen till Karlholms kyrkliga sykrets

Karlholms kyrliga sykrets verksamhet är i vilande.