© Idé- och
    utvecklingsgruppen,
    Karlholm 2009-2020

Idé- och design: Janne Forsblom, Sandby 2009