© Idé- och
    utvecklingsgruppen,
    Karlholm 2009-2017

Idé- och design: Janne
Forsblom, Sandby 2009


Kontaktpersoner Projekt VÄNDPUNKTEN
 
per-arne.juhlin@karlholm.nu
 
leif.backstrom@karlholm.nu
 
peter.bergstrom@karlholm.nu
magnus.johansson@karlholm.nu
 
gunnar.jansson@karlholm.nu
 
info@karlholm.nu
 
 
 
 
Projekt VÄNDPUNKTEN /FRAMTIDENS KARLHOLMSBRUK
 
Här kommer det att finnas dokument relaterade till arbetet med rensningen av Bruksdammen
och arbetet med att utveckla Kvarntorget.
 
 
2014-12-22 Leif har ordet 2014-12-22(PDF)
 
2014-11-29 Invigning av Kvarntorget (film)

 
 
2014-11-27 IoU årets lokala utvecklingsgrupp 2014 (PDF)
 
2014-10-22 Leif har ordet 2014-10-31 (PDF)
 
2014-10-22 Leif har ordet 2014-10-22 (PDF)
 
2014-10-17 Läget vid Kvarntorget (film)

 
 
2014-10-15 Leif har ordet 2014-10-15 (PDF)
 
2014-10-03 Reportage om Kvarntorget i Lokaltidningen Norra Uppland (sidorna 8-9)
 
2014-10-01 Karlholmsbor lägger sten (P4 Uppland)
 
2014-09-30 Leif har ordet 2014-09-30 (PDF)
 
2014-09-23 Leif har ordet 2014-09-23 (PDF)
 
2014-09-18 Leif har ordet 2014-09-18 (PDF)
 
2014-09-18 Stensättning av Kvarntorget av frivilla startar
 
2014-09-12 Leif har ordet 2014-09-12(PDF)
 
2014-09-05 Leif har ordet 2014-09-05(PDF)
 
2014-09-05 Läget vid Kvarntorget (film)

 
 
2014-08-28 Leif har ordet 2014-08-28 (PDF)
 
2014-07-24 Läget vid Kvarntorget (film)

 
 
2014-07-20 Material för Stensättning av nya Kvarntorget på plats.
 
2014-06-29 Det framtida Kvarntorget (skiss, PDF)
Lägesrapport Kvarntorget: Start av projektet försenat ytterligare en månad. Vi räknar nu med att vara igång tidigt augusti. Förseningarna kan bl.a. härledas till andra stora arbeten inom kommunen och dialoger med Länsstyrelsen. Bilden dagsfärskt projekteringsunderlag. Kan komma att ändras något.
 
2014-06-02 Kontaktpersoner för arbetsgrupper
 
2014-06-02 Tips och tankar från workshop 2014-05-20 (PDF)
 
2014-06-02 Förslag från workshop 2014-05-20 (PDF)
 
2014-05-27 "Du behövs – och gör skillnad" 2014-05-26 (PDF)
 
2014-05-26 Leif har ordet 2014-05-26 (PDF)
 
2014-04-28 Allmän städdag runt dammen inför Valborgsfirandet.
 
2014-04-19 Läget vid dammen (film)

 
 
2014-03-24 Läget vid dammen (film)

 
 
2014-02-27 Slamsugningsbåt på plats
2014-02-22 Resumé kring dammprojektet (PDF)
 
2014-02-22 Leif har ordet 2014-02-22 (PDF)
 
2014-02-15 White Arkitekter vision över Karlits gamla fabriksområde. Karlholm 3.0 (PDF)
 
2014-02-14 Läget vid dammen (film)


 
 
2014-02-11 Nya Kvarntorget i Karlholm – gestaltningsförslag (PDF)
 
2014-01-09 Bruksdammen tömmes successivt för att kunna börja grävarbetet vecka 4.
 
2013-11-30 Läs här konsekvensbeskrivningen för rensning av Bruksdammen (PDF)


Framtidens Karlholmsbruk
 


Här finns dokument relaterade till de beslut och åsikter som framfördes och beslutades vid Stormöte 2013-11-13 gällande Karlholmsbruks ljusa framtid.
 
2014-11-10 Läs artikel om Karlholm Strand i Arbetarbladet
 
2014-11-09 Läs artikel om Karlholm Strand i UNT
 
2014-11-09 Visning av Karlnholm Strand, bildspel
 
2014-10-13 Framtidens Karlholms Strand
 

2014-10-10
Hit skall båtfolket lockas (Arbetarbladet)
 
2014-10-08 Havsutsikten tillbaka i Karlholmsbruk (P4 Uppland)
 
2013-13-13 Läs i Arbetarbladet om Framtidens Karlholmsbruk.
 
2013-11-12 Läs i Uppsala Nya Tidning om Framtidens Karlholmsbruk.
 
2013-11-13 Lyssna på Radio Upplands nyhetsinslag om Framtidens Karlholmsbruk.
 
2013-11-11 Läs Arbetsdokumentet som presenterades vid Stormötet 2013-11-13 (PDF)