• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
11 22 33 44 55 66
Vi återkommer i augusti med information om hösten/vinterns program.
GYMNASTIKFÖRBUNDET
Alla våra deltager är försäkrade i
"Pensum Bas Försäkring" under våra aktiviteter.
Pensum försäkringar
© Karlholms Kroppskultur 2012–2017   •   Id- och design: Janne Forsblom, Sandby 2012