• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
11 22 33 44 55 66
      Betalningar sker endast via plusgiro. Plusgironummer: 41 40 86-9. Ange namn, födelseår och pass som betalningen avser.
      Medlemskapet ingår i kortpriserna eller i ett drop in pass! Drop in betalas via faktura vid terminens slut!
      Alla våra deltagare är försäkrade i Pensum Bas Försäkring under våra aktiviteter.
      Prova-på-första-gången gratis!
Prislista vårterminen 2017

Barn 3–6 år
Terminskort 1 pass/vecka
Terminskort till alla passen

Drop in pris/pass
Passiv medlem
Per termin

150 kr/aktivitet
500 kr
900 kr

060 kr
060 kr
Studerande/pensionär


400 kr
700 kr

050 kr
060 kr
GYMNASTIKFÖRBUNDET
Alla våra deltager är försäkrade i
"Pensum Bas Försäkring" under våra aktiviteter.
Pensum försäkringar
© Karlholms Kroppskultur 2012–2017   •   Id- och design: Janne Forsblom, Sandby 2012