K a r l h o l m s
K r o p p s K u l t u r

Våra pass

Nu tar vi ledigt över sommaren och återkommer med nya, friska tag till hösten

Målsättning

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:
• ha roligt
• nå så många som möjligt
• bedriva säker träning
• främja tillgängligheten och möjligheten att utöva regelbunden
• motionsverksamhet
• få människor att upptäcka hur roligt det är att röra på sig
”Taget ur 3k:s Stadgar” 

Om oss

Från och med 2 maj 2005 är vi en ny förening i Karlholmsbruk. Vi heter Karlholms KroppsKultur (3K).

Vi är till för er hälsa och ert välbefinnande. Tveka inte att komma och svettas med oss.

Alla våra deltager är försäkrade i "Pensum Bas Försäkring" under våra aktiviteter.

Kontakta oss

SMSa eller ring 0767-63 57 62

Vi finns också på Facebook

Vi finns också på karlholm.nu