• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
11 22 33 44 55 66
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

• ha roligt
• nå så många som möjligt
• bedriva säker träning
• främja tillgängligheten och möjligheten att utöva regelbunden
motionsverksamhet
• få människor att upptäcka hur roligt det är att röra på sig
blankrad
”Taget ur 3k:s Stadgar”
Välkommen till oss Du som har fått FAR.
Vi har verksamheter som passar dig som har fått FAR ”fysisk aktivitet på recept”. Två av våra instruktörer har gått en utbildning i FAR hos Uppsala läns landsting.

Sidan uppdaterad 2017-05-11


– – –
Säsongen 2016/2017 är slut och vi återkommer i augusti med mer information om hösten/vinterns aktiviteter som även säsongen 2017/2018 kommer att hållas uppe på Folkets Hus.

www.karlholm.nu

KARLHOLMSLOPPET 2014
GYMNASTIKFÖRBUNDET
Alla våra deltager är försäkrade i
"Pensum Bas Försäkring" under våra aktiviteter.
Pensum försäkringar
© Karlholms Kroppskultur 2012–2017   •   Id- och design: Janne Forsblom, Sandby 2012